Patricio Holm Jalvander

Daniel

Patricio Holm Jalvander (verksamhetschef)

Patricio Holm Jalvander arbetar som verksamhetschef på BC Brandtätning.