Brandskydd på rätt sätt!

BC Brandtätning AB utför brandskydd i västra Sverige med bas i Göteborg. Genom samarbeten har vi dock möjlighet att erbjuda våra tjänster över hela Sverige. Vi är det lilla företaget med resurser att ta oss an de stora uppdragen.

En stark och tydlig ledstjärna för oss är att utföra de uppdrag vi tar på oss med sådan professionalism och kvalitet att det överträffar kundens förväntningar. Detta har resulterat i att vi är ett av Västra Götalandsregionens mest välrenommerade företag inom vår bransch. Det är för oss ”Brandskydd på rätt sätt!”.

BC Brandtätning AB grundades 1998 av Björn Johansson och Camilla Jalvander. Vårt kontor och lager låg då på Backa Bergögata 4 i Hisings Backa bara ett stenkast från centrala Göteborg. Sedan några år tillbaka har vi flyttat till grannfastigheten på Backa Bergögata 2. Med vårt centrala läge kan vi snabbt täcka in hela storgöteborg.

BC Brandtätning AB bilar
BC Brandtätning AB skylt

I snart 20 år har vi servat Göteborg med omnejd
med entreprenader inom brandskydd!

 

Högsta kreditvärdighet sedan 2006

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Vi vill vara en trygg ekonomisk partner och har sedan 2006 fått kreditbetyget AAA som motsvarar högsta kreditvärdighet. Vi har även 2017 tilldelats GULD av UC som också motsvarar högsta kreditvärdighet.

ISO 9001 och ISO 14001

Vi tar kvalitets- och miljöfrågor på största allvar. Därför följer vi ledningssystemstandarderna ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Detta gör vi för att ständigt förbättra oss för att möta våra kunders behov samt sträva efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

 
 

Miljöpolicy

Att värna om vår miljö är viktigt för oss. Vi vill verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av våra leverantörer har ett aktivt miljöarbete.

Vi strävar efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. I möjligaste mån används material och metoder som inte utgör miljö- eller hälsorisker, vare sig för de anställda eller för allmänheten.

Arbetsmiljöpolicy

Att skapa en arbetsplats som erbjuder en säker och trygg arbetsmiljö är för oss en självklarhet. Vi arbetar även hårt för att arbetsmiljön inte enbart ska vara säker utan att den också ska vara trevlig och utvecklande för våra medarbetare. Det är vår vision att vara en förebild inom vår bransch inom områden som arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

 
 

Kvalitetspolicy

Målet med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder. Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt utförd tjänst med material av god kvalitet. BC Brandtätning AB skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter, tjänster och kundservice. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet följer vi den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Uppförandepolicy

BC Brandtätning AB ska ses som ett företag som tar sitt samhällsansvar på största allvar där stort fokus ligger på människor, relationer och miljö. Vi ska vara ett företag som står för integritet, tillförlitlighet och ärlighet. Alla medarbetare har ett ansvar att följa lagar, regler och interna policys. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.