Varuinformation

Här har vi samlat dokument över de brandskyddsprodukter vi använder för brandtätning, brandskyddsmålning och brandisolering. Samtliga dokument är sparade i PDF-format. För att öppna dem krävs en PDF-läsare som Adobe Acrobat Reader.

Brandtätning

FireSeal


FS-Flex D
Flex D systemets elasticitet och hållfasthet ger en flexibel tätning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka, deformeras eller lossna. Tätningen tål tuffa arbetsmiljöer inom ett stort temperaturområde och har mycket god åldringsbeständighet. Systemet kan med fördel kombineras med andra tätningsmetoder, t ex FS-Universal eller FS-Flex C. FS-Flex D är en komplett sats för flexibel tätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar och metallrör. Ljudreduktionstal: 55 dB.


FS-Universal
Brandklassad tätning för kablar, rör och vid genombrott i brandcellsbegränsande konstruktioner. Tätningen är anpassad för genomföringar med stora fria öppningar samt för installationer inomhus (torra) miljöer.

Intumex


Intumex FB
Brandtätningssystem bestående av värmeexpanderande rektangulära block för tätning av kabel- och rörgenomföringar respektive fogar. Typgodkänt av Sitac i brandteknisk klass EI30–EI180 (bevis nr 0170/08).


Intumex LFC
Brandsvällande lister avsedda för montering i dörrar, fönster och brandskyddglas samt för tätning av brandcellsskiljande byggnadsdelar. Kan användas utomhus. Bevis om tillverkningskontroll finns utfärdat av Sitac (bevis nr 6043/91).


Intumex MG
Grafitbaserad, värmeexpanderande enkomponents brandtätningsmassa. Vid expansion uppstår ett tryck vilket gör att plaströr upp till ∅110 mm kan strypas. Kan även appliceras på brännbar isolering typ Armaflex/Kaiflex samt i mjuka tätningssystem.


Intumex RS10
Rörstrypare med ytterhölje av pulverlackerat rostfritt stål samt en invändig värmeexpanderande del som består av Intumex® L. Rörstryparen är avsedd för brandtätning av plastgenomföringar av PVC, PP och PE, kabelgenomföringar samt flexibla kanaler av aluminium.


Intumex Wrap
Band av värmeexpanderande material Intumex LX för tätning av rörgenomföringar med Alupex-rör och plaströr av PVC, PP eller PE. Kan användas för tätning i brandcellsskiljande väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor samt bjälklag av betong eller lättbetong.

Brandisolering

Rockwool


ROCKWOOL CONLIT 120 (med vit väv)
ROCKWOOL CONLIT 120 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Det är en väldigt styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper.


ROCKWOOL CONLIT 150 P (utan väv)
ROCKWOOL CONLIT 150 P är tillverkad av vattenavvisande stenull. Det är en väldigt styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper.


ROCKWOOL CONLIT 150 vit väv
ROCKWOOL CONLIT 150 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Det är en mycket styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper. Ena sidan är beklädd med en tunn vit glasfiberväv.

Brandskyddsmålning

Novatherm


Novatherm 4FR
Brandisolering av bärande stålkonstruktioner med Novatherm 4FR som är en täckande brandskyddsfärg som omvandlas till ett tjockt skumskikt då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Med Novatherm 4FR är det inga problem att nå ett bra resultat, den är känd för sin höga kvalitet. Rekommenderad av Byggvarubedömningen. Bedömd av Sundahus och registrerad i Basta.

 

Instruktioner för Drift & Underhåll