Geely Design Center

Lindholmen Science Park fortsätter att utvecklas med fler byggnader för Geely. BRA Bygg kommer att uppföra Geely Design Center som är en byggnad på 14.000 m2 där det mesta av fasaden är i glas och mycket av stålkonstruktionen blir synlig. Vi har fått uppdraget att utföra det passiva brandskyddet.

Fujirebio

BRA Bygg bygger Fujirebio:s nya lokaler som blir en del av GoCo Innovation City i Mölndal. Byggnaden blir den första i kvarteret och planeras att vara färdigställd sommaren 2021. Vi ska utföra det passiva brandskyddet.

Kallebäck Entré

Vi har fått i uppdrag av BRA Bygg att ta hand om det passiva brandskyddet på Kallebäck Entré som byggs i Kallebäcks Terasser. Beställare är Wallenstam och huset uppförs som första huset i kommersiellt syfte med en yta på 30.000 m2. Färdigställandet är beräknat under 2021.

Nodi Nya Hovås

Nodi blir Göteborgs första kontorshus i trä och byggs i Nya Hovås av BRA Bygg. Hållbarhet och spektakulär design kombineras för att skapa framtidens arbetsmiljö. Bygget är i full gång och ska stå färdigt för inflytt lagom till nästa sommar. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandskyddet.

SKF nya huvudkontor

SKF kommer att flytta sitt huvudkontor från den gula 1960-tals-skrapan till ett nytt huvudkontor i närheten som kommer att byggas av BRA Bygg. Tanken är att byggnaden ska vara redo för inflyttning nästa sommar. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet.

Åby Arena

Passivt brandskydd på Åby Arena

Vi har fått uppdraget att utföra brandskydd av konstruktion på Åby Arena för BRA Bygg. Projektet är igång och ska vara färdigställt i februari 2019. De beräknade 31 000 m2 kommer rymma hotell, mässhallar, konferens, nya läktare m.m.

Bildskärmen

Brandskydd på BRA Byggs nya huvudkontor

BRA Bygg bygger nytt huvudkontor i Mölndal på 3400 kvadratmeter. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandskyddet. Färdigställandet är beräknat till september 2018.

Volvo PVD

Brandskydd av Volvo PVD

För BRA Bygg kommer vi att brandskydda en nybyggnation av kontor på 25 000 kvm som ska husera Volvo PVD. Färdigställande är beräknat till februari 2018.

Origohuset

Brandskydd på Origohuset

BRA Bygg AB står för tillbyggnationen på Origohuset i Billdal som omfattar cirka 30 000 kvadratmeter. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandskyddet där vi kommer att utföra brandtätning, brandisolering, montering av Promatect och brandskyddsmålning.

Skeppsbron

Brandkydd på Skeppsbron i Göteborg

Här utför vi brandtätning, ljudtätning, brandisolering och brandskyddsmålning.