Kallebäcks Terrasser

BYGR uppför tre hus med 270 lägenheter på Kallebäcks Terrasser. Vi har fått i uppdrag att utföra brandtätningar och fogning.

Elisedal

I Elisedal bygger BYGR ett helt nytt kvarter med 336 lägenheter för Wallenstam. Kvarteret kommer att bestå av fem hus som omger en stor innergård. Det ser ut att bli ett riktigt fint och naturskönt område. Vi har fått uppdraget att ta hand om allt passivt brandskydd och fin-/mjukfogning. Inflyttning beräknas ske Q3 2020.