Kolla Parkstad Kv. 19

I Kungsbacka bygger Flodéns Kolla Kv. 19 som består av 54 lägenheter fördelade på 3 hus. Det blir ett femvåningshus och två stycken tvåvåningshus. Det kommer att skapas en fin gårdsmiljö mellan huskropparna för att riktigt få in den härliga känslan av natur och bjuda till umgänge. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet och fogningen.

Wallenstam Arena

I Mölnlycke Fabriker rivs den gamla textilfabriksbyggnaden för att ge plats åt Wallenstam Arena. Utvändigt behålls känslan av gammal fabriksmiljö med en 11 meter hög och 43 meter brad fasad i glas, ljusa fasadskivor och rödbrunt tegel. Flodéns står för bygget som ska stå klart 2021 och vi har fått i uppdrag att ta hand om det passiva brandskyddet.

Fagerhultsskolan

Flodéns bygger nya Fagerhultsskolan i Hindås. Skolan består av tre flyglar och tre plan. Den kommer att bli ca 6.000 kvadratmeter stor och rymma 450 elever. Färdigställande är beräknat till 2021. Vi har fått i uppdrag att ta hand om det passiva brandskyddet.

Svartedalsskolan

Passivt brandskydd på Svartedalsskolan

Flodéns har av Lokalförvaltningen fått uppdraget att bygga Svartedalsskolan i Göteborg. Skolan är för elever i årskurs 4-9 samt särskola och de kommer att få springa runt på 12 400 kvm fördelat på tre plan. I september 2020 ska skolan vara klar. Vi ska brandskydda stålkonstruktionen.

Kvibergsskolan

Passivt brandskydd på Kvibergsskolan

Flodéns bygger en ny skola om 10 000 kvm i Kviberg i Göteborg. Skolan är för årskurs 4-9 och kommer att rymma 720 elever samt en särskola för 15 elever. Vi har fått i uppdrag att utföra passivt brandskydd och ljudtätningar. Projektet ska vara färdigställt i maj 2019.