Clarion Hotell Draken

Vi har fått uppdraget av UPB att brandskydda stålstommen på Clarion Hotell Draken som uppförs av K21. Hotellet kommer att bli Göteborgs högsta hotell med 34 våningar, 474 rum, restauranger och skybar. 2023 ska hotellet stå klart.

Hotell K20

K21 Entreprenad bygger Hotell K20 i Mölndal som kommer att hysa 370 rum, restaurang, barer, fullskaligt gym och ha utrymmen för 600 konferensdeltagare. Vi får det trevliga uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet. Hotellet väntas stå klart vid årsskiftet 2020-21 Detta blir ett av alla nya projekt där all dokumentation av egenkontroller kommer att ske digitalt via vår … Read More