Selma Stad

Serneke har startat en byggnation av 125 lägenheter, lokaler samt äldreboende fördelat på tre kvarter kring Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg. Etapp 1 och 2 beräknas vara färdigställda under 21-22 och en eventuell etapp 3 under 2023. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet och fogning.

Örgryte Torp Etapp 2

Brandskydd och finfogning på Örgryte Torp Etapp 2

I Örgryte Torp i Göteborg ska Serneke bygga 219 lägenheter vid Delsjövägen där TV-huset tidigare låg. Vi tog hand om det passiva brandskyddet för etapp 1 som färdigställdes sommaren 2017. Nu är det dags för etapp 2 och förutom att utföra all brandfogning ska vi också utföra alla finfogar. Etapp 2 beräknas stå klart vid skiftet mellan 2018/2019.

Kongahälla Shopping

I den nya stadsdelen Kongahälla utmed E6:an byggs Kongahälla Shopping, ett nytt köpcentrum som blir granne med det nya bostadsområdet och resecentrumet. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandtätning, ljudtätning m.m. Köpcentrumet ska stå klart under 2019.

Gamlestadens nya Resecentrum

I Gamlestaden växer en ny stadsdel fram och knutpunkten för denna blir det nya resecentrumet som Serneke ska bygga. Vi har fått i uppdrag att utföra brandskyddsmålning. Bygget ska stå klart för inflyttning sommaren 2018.