Natrium

Natrium byggs på Medicinareberget i Göteborg och ska samla delar av Naturvetenskapliga fakulteten och skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life sciense. Skanska står för ny- och ombyggnad av totalt 34.000 kvm och vi har fått uppdraget att utföra det passiva brandskyddet och ljudtätningar.

Villa Ekeberg

Passivt brandskydd, ljudtätning och mjukfog på Villa Ekeberg

Skanska bygger Villa Ekeberg i Angered som blir ett äldreboende med 72 lägenheter på fem plan. Vi har fått uppdraget att utföra passivt brandskydd och mjukfogning. Projektet väntas färdigställas första kvartalet 2019.

Nya Kungälvs Sjukhus

Brand-/ljudtätning samt fogning på Nya Kungälvs Sjukhus

För Skanska ska vi utföra brandtätning, ljudtätning samt fogning på Nya Kungälvs Sjukhus som ska byggas ut med 32 000 kvm. Bygget beräknas stå klart i slutet på 2020.

Nya Regionens Hus i Göteborg

Brandskydd på Nya Regionens Hus

Skanska ska bygga nya Regionens Hus i Göteborg samt intilliggande byggnader och vi har fått uppdraget att utföra brandtätning, brandskyddsmålning, brandisolering och ljudtätning på de dryga 30.000 kvadratmeterna. Bygget väntas stå färdigt för inflyttning våren 2019.

Carlanderska

Brandskydd på Carlanderska

Här utför vi brandtätning, ljudtätning, fogning och brandisolering.