Nya Bräckaskolan

Brand- och ljudtätning på Nya Bräckaskolan

Tage & Söner bygger Nya Bräckaskolan i Fjärås som ska stå klar hösten 2019 och 2020. Bygget är uppdelat i två etapper för att eleverna fortfarande ska kunna gå i skolan under byggtiden. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandtätning och ljudtätning.