Chalmers TRACK

Vi har fått i uppdrag av Tommy Byggare att brandskydda projektet Chalmers TRACK och studentverkstäder. Arbetet är redan igång och allt ska stå klart till jul i år.

Kv. Stopet 1, Kongahälla

På uppdrag av Tommy Byggare ska vi utföra brandisolering på Kv. Stopet 1 i Kongahälla som blir en del av det nya området som växer fram i Kungälv.