Brf Grönskan

Tornstaden bygger bostadsrättsföreningen Grönskan precis där Delsjöns naturområde börjar i östra Göteborg och kommer att bestå av 67 bostäder. Färdigställande är beräknat Q4 2020. Vi har fått i uppdrag att ta hand om det passiva brandskyddet.