Parkeringshus Linden

I Kungsbacka växer just nu det gigantiska parkeringshuset Linden upp som kommer att erbjuda närmare 1000 parkeringsplatser. Tuve Bygg står för byggnationen som ska stå klar under 2021. Vi ska skydda stålstommen med brandskyddsfärg och brandgips.

Parkskolan

Tuve Bygg bygger den nya Parkskolan i Kålltorp som ska ersätta den gamla som inte längre rymmer det kraftigt ökande elevantalet. Den nya skolan byggs för årskurserna F-6 i fyra plan med suterräng. Vi har i uppdrag att ta hand om det passiva brandskyddet.