Jonstaka, etapp 3

Wäsbygg bygger etapp 3 av Jonstaka i Varberg. Den nya byggnaden består av omkring 4500 kvm ny handelsyta och projektet kommer stå klart under februari 2020. Vi har fått i uppdrag att brandskyddsmåla stålkonstruktionen, utföra brandtätning och ljudtätning samt mjuk-/finfogning. Vi börjar projektet med utvändig fogning av sockelelementen.

Delfinen

Brandisolering och brandskyddsmålning på Delfinen

I Varberg bygger Wästbygg Delfinen, en kontorsfastighet på 4400 kvm. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet. Byggnaden ska certifieras enligt Green Building och beräknas stå klar i december.