Varbergs simhall

Varbergs simhall

NCC bygger en nya simhall i Varberg och har gett oss i uppdrag att ta hand om det passiva brandkyddet samt fin-/mjukfogning. Simhallen som får en väldigt fräck design ska stå klar till våren 2021.

Parkskolan

Tuve Bygg bygger den nya Parkskolan i Kålltorp som ska ersätta den gamla som inte längre rymmer det kraftigt ökande elevantalet. Den nya skolan byggs för årskurserna F-6 i fyra plan med suterräng. Vi har i uppdrag att ta hand om det passiva brandskyddet.

Jonstaka, etapp 3

Wäsbygg bygger etapp 3 av Jonstaka i Varberg. Den nya byggnaden består av omkring 4500 kvm ny handelsyta och projektet kommer stå klart under februari 2020. Vi har fått i uppdrag att brandskyddsmåla stålkonstruktionen, utföra brandtätning och ljudtätning samt mjuk-/finfogning. Vi börjar projektet med utvändig fogning av sockelelementen.

SKF nya huvudkontor

SKF kommer att flytta sitt huvudkontor från den gula 1960-tals-skrapan till ett nytt huvudkontor i närheten som kommer att byggas av BRA Bygg. Tanken är att byggnaden ska vara redo för inflyttning nästa sommar. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet.

Brf Lindholmsvarvet

Peab bygger Brf Lindholmsvarvet som består av tre lamellhus och ett gårdshus innehållande moderna lägenheter där stort fokus lagts på miljötänk. Taket har försetts med solceller, det finns laddstationer till elbilar och bygget har utförts enligt riktlinjerna för Svanen. Vår del i projektet är att utföra brandskydd av stålkonstruktion, brandtätningar och fogning. Försäljningen har redan startat.

Brf Mariedahl

Passivt brandskydd på Brf Mariedahl

NCC bygger Brf Mariedahl som kommer att bestå av 116 lägenheter beläget högst upp på Kvarnbyterassen. Arkitekterna har hämtat inspiration från omgivningen och den industriella historien i Mölndals Kvarnby för att skapa moderna hus som andas historia. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet.

Nya Bräckaskolan

Brand- och ljudtätning på Nya Bräckaskolan

Tage & Söner bygger Nya Bräckaskolan i Fjärås som ska stå klar hösten 2019 och 2020. Bygget är uppdelat i två etapper för att eleverna fortfarande ska kunna gå i skolan under byggtiden. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandtätning och ljudtätning.

Delfinen

Brandisolering och brandskyddsmålning på Delfinen

I Varberg bygger Wästbygg Delfinen, en kontorsfastighet på 4400 kvm. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet. Byggnaden ska certifieras enligt Green Building och beräknas stå klar i december.

Angeredsvinkeln

Brandskydd och fogning av Angeredsvinkeln

Skeppsviken bygger om och till Angeredsvinkeln. Första steget i ombyggnationen omfattar 5800 kvm som färdigställs i början av 2018. Andra steget omfattar 5600 kvm som ska husera en grundskola som ska vara klar under 2019. Vi har fått i uppdrag att utföra passivt brandskydd, ljudtätning och fogning.

Kvibergsskolan

Passivt brandskydd på Kvibergsskolan

Flodéns bygger en ny skola om 10 000 kvm i Kviberg i Göteborg. Skolan är för årskurs 4-9 och kommer att rymma 720 elever samt en särskola för 15 elever. Vi har fått i uppdrag att utföra passivt brandskydd och ljudtätningar. Projektet ska vara färdigställt i maj 2019.