Kvibergsskolan

Passivt brandskydd på Kvibergsskolan

Flodéns bygger en ny skola om 10 000 kvm i Kviberg i Göteborg. Skolan är för årskurs 4-9 och kommer att rymma 720 elever samt en särskola för 15 elever. Vi har fått i uppdrag att utföra passivt brandskydd och ljudtätningar. Projektet ska vara färdigställt i maj 2019.

Villa Ekeberg

Passivt brandskydd, ljudtätning och mjukfog på Villa Ekeberg

Skanska bygger Villa Ekeberg i Angered som blir ett äldreboende med 72 lägenheter på fem plan. Vi har fått uppdraget att utföra passivt brandskydd och mjukfogning. Projektet väntas färdigställas första kvartalet 2019.

Partille Port

Brandskydd på Partille Port för Peab

I Partille bygger Peab upp den nya stadsdelen Partille Port. 800 lägenheter ska byggas med butiker i bottenvåningen. Vi har fått i uppdrag att ta hand om allt brandskydd vilket innebär brandtätning, brandisolering och brandskyddsmålning. Kvarter 4 håller på att färdigställas och beräknas vara klart för de första boenden andra kvartalet i år.

Bildskärmen

Brandskydd på BRA Byggs nya huvudkontor

BRA Bygg bygger nytt huvudkontor i Mölndal på 3400 kvadratmeter. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandskyddet. Färdigställandet är beräknat till september 2018.

Nya Kungälvs Sjukhus

Brand-/ljudtätning samt fogning på Nya Kungälvs Sjukhus

För Skanska ska vi utföra brandtätning, ljudtätning samt fogning på Nya Kungälvs Sjukhus som ska byggas ut med 32 000 kvm. Bygget beräknas stå klart i slutet på 2020.

Volvo PVD

Brandskydd av Volvo PVD

För BRA Bygg kommer vi att brandskydda en nybyggnation av kontor på 25 000 kvm som ska husera Volvo PVD. Färdigställande är beräknat till februari 2018.

Örgryte Torp Etapp 2

Brandskydd och finfogning på Örgryte Torp Etapp 2

I Örgryte Torp i Göteborg ska Serneke bygga 219 lägenheter vid Delsjövägen där TV-huset tidigare låg. Vi tog hand om det passiva brandskyddet för etapp 1 som färdigställdes sommaren 2017. Nu är det dags för etapp 2 och förutom att utföra all brandfogning ska vi också utföra alla finfogar. Etapp 2 beräknas stå klart vid skiftet mellan 2018/2019.

Östra Sjukhuset

Östra Sjukhuset ska byggas ut med en ny byggnad intill det befintliga barnsjukhuset. Byggentreprenör för detta blir NCC som anlitat oss för att ta hand om brandtätning, brandisolering och brandskyddsmålning. År 2019 ska den nya byggnationen stå klar.

Kongahälla Shopping

I den nya stadsdelen Kongahälla utmed E6:an byggs Kongahälla Shopping, ett nytt köpcentrum som blir granne med det nya bostadsområdet och resecentrumet. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandtätning, ljudtätning m.m. Köpcentrumet ska stå klart under 2019.

Scandinavium

Brandskydd på Scandinavium i Göteborg

I väntan på att Göteborg ska få en ny arena ska Scandinavium renoveras av Erlandsson Bygg AB. Vi har fått i uppdrag att utföra brandtätning, fogning, brandisolering och brandskyddsmålning.