Natrium

Natrium byggs på Medicinareberget i Göteborg och ska samla delar av Naturvetenskapliga fakulteten och skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life sciense. Skanska står för ny- och ombyggnad av totalt 34.000 kvm och vi har fått uppdraget att utföra det passiva brandskyddet och ljudtätningar.

Våghuset & Brick Studios

NCC bygger Våghuset och Brickstudios som kommer att utgöra en del av nya Masthuggskajen i Göteborg. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet och fogning. Våghuset blir 14 våningar högt och Brick Studios 16 våningar. Låghuset som förbinder de båda husen blir 6 våningar högt. Färdigställande är beräknat till 2022/2024.

Kolla Parkstad Kv. 19

I Kungsbacka bygger Flodéns Kolla Kv. 19 som består av 54 lägenheter fördelade på 3 hus. Det blir ett femvåningshus och två stycken tvåvåningshus. Det kommer att skapas en fin gårdsmiljö mellan huskropparna för att riktigt få in den härliga känslan av natur och bjuda till umgänge. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet och fogningen.

Varbergs simhall

Varbergs simhall

NCC bygger en nya simhall i Varberg och har gett oss i uppdrag att ta hand om det passiva brandkyddet samt fin-/mjukfogning. Simhallen som får en väldigt fräck design ska stå klar till våren 2021.

Jonstaka, etapp 3

Wäsbygg bygger etapp 3 av Jonstaka i Varberg. Den nya byggnaden består av omkring 4500 kvm ny handelsyta och projektet kommer stå klart under februari 2020. Vi har fått i uppdrag att brandskyddsmåla stålkonstruktionen, utföra brandtätning och ljudtätning samt mjuk-/finfogning. Vi börjar projektet med utvändig fogning av sockelelementen.

Brf Lindholmsvarvet

Peab bygger Brf Lindholmsvarvet som består av tre lamellhus och ett gårdshus innehållande moderna lägenheter där stort fokus lagts på miljötänk. Taket har försetts med solceller, det finns laddstationer till elbilar och bygget har utförts enligt riktlinjerna för Svanen. Vår del i projektet är att utföra brandskydd av stålkonstruktion, brandtätningar och fogning. Försäljningen har redan startat.

Nya Bräckaskolan

Brand- och ljudtätning på Nya Bräckaskolan

Tage & Söner bygger Nya Bräckaskolan i Fjärås som ska stå klar hösten 2019 och 2020. Bygget är uppdelat i två etapper för att eleverna fortfarande ska kunna gå i skolan under byggtiden. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandtätning och ljudtätning.

Angeredsvinkeln

Brandskydd och fogning av Angeredsvinkeln

Skeppsviken bygger om och till Angeredsvinkeln. Första steget i ombyggnationen omfattar 5800 kvm som färdigställs i början av 2018. Andra steget omfattar 5600 kvm som ska husera en grundskola som ska vara klar under 2019. Vi har fått i uppdrag att utföra passivt brandskydd, ljudtätning och fogning.

Kvibergsskolan

Passivt brandskydd på Kvibergsskolan

Flodéns bygger en ny skola om 10 000 kvm i Kviberg i Göteborg. Skolan är för årskurs 4-9 och kommer att rymma 720 elever samt en särskola för 15 elever. Vi har fått i uppdrag att utföra passivt brandskydd och ljudtätningar. Projektet ska vara färdigställt i maj 2019.

Nya Kungälvs Sjukhus

Brand-/ljudtätning samt fogning på Nya Kungälvs Sjukhus

För Skanska ska vi utföra brandtätning, ljudtätning samt fogning på Nya Kungälvs Sjukhus som ska byggas ut med 32 000 kvm. Bygget beräknas stå klart i slutet på 2020.