Angeredsvinkeln

Daniel

Brandskydd och fogning av Angeredsvinkeln

Skeppsviken bygger om och till Angeredsvinkeln. Första steget i ombyggnationen omfattar 5800 kvm som färdigställs i början av 2018. Andra steget omfattar 5600 kvm som ska husera en grundskola som ska vara klar under 2019. Vi har fått i uppdrag att utföra passivt brandskydd, ljudtätning och fogning.