Brf Grönskan

Daniel

Tornstaden bygger Brf Grönskan vid Delsjöns naturområde som kommer att bestå av 67 bostäder. Vi har fått i uppdrag att ta hand om det passiva brandskyddet.