Elisedal

Daniel

Wallenstam satsar i Elisedal och låter bygga ett kvarter med 336 lägenheter. Vi har fått uppdraget att ta hand om allt passivt brandskydd och fin-/mjukfog.