Fagerhultsskolan

Daniel

Flodéns bygger nya Fagerhultsskolan i Hindås. Färdigställande är beräknat till 2021. Vi har fått i uppdrag att ta hand om det passiva brandskyddet.