Geely Design Center

Daniel

BRA Bygg kommer att uppföra Geely Design Center som är en byggnad på 14.000 m2. Vi har fått uppdraget att utföra det passiva brandskyddet.