Kallebäck Entré

Daniel

Vi har fått i uppdrag av BRA Bygg att ta hand om det passiva brandskyddet på Kallebäck Entré som byggs i Kallebäcks Terasser.