Kallebäcks terrasser

Daniel

BYGR uppför tre hus med 270 lägenheter på Kallebäcks Terrasser. Vi har fått i uppdrag att utföra brandtätningar och fogning.