Kolla Parkstad Kv. 19

Daniel

I Kungsbacka bygger Flodéns Kolla Kv. 19 som består av 54 lägenheter. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet och fogningen.