Kvarteret Hjulet

Daniel

I Falkenberg bygger Peab 122 hyresrätter samt 1400 kvm butiksyta vid kvarteret Hjulet. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet.