Scandic, Platinan

Daniel

Peab Sverige bygger kvarteret Platinan som kommer att ligga granne med nya Hisingsbron. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet.