Natrium

Daniel

Natrium byggs på Medicinareberget i Göteborg och byggs av Skanska. Vi har fått uppdraget att utföra det passiva brandskyddet och ljudtätningar.