Nodi, Nya Hovås

Daniel

Nodi blir Göteborgs första kontorshus i trä och byggs i Nya Hovås. Inflytt planerad till nästa sommar. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandskyddet.