Selma Stad

Daniel

Serneke bygger 125 lägenheter, lokaler samt äldreboende kring Selma Lagerlöfs Torg och vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet och fogning.