Svartedalsskolan

Daniel

Passivt brandskydd på Svartedalsskolan

Flodéns har av Lokalförvaltningen fått uppdraget att bygga Svartedalsskolan i Göteborg. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandskydd av stålkonstruktionen.