Brandskydd och fogning på Våghuset & Brick Studios

Daniel

NCC bygger Våghuset och Brickstudios som kommer att utgöra en del av nya Masthuggskajen i Göteborg. Vi ska utföra brandskydd och fogning.