Wallenstam Arena

Daniel

I Mölnlycke Fabriker bygger Flodéns Wallenstam Arena som ska stå klart 2021.Vi har fått i uppdrag att ta hand om det passiva brandskyddet.