Allt inom passivt brandskydd och fogning

Vi är en helhetsentreprenör inom passivt brandskydd och fogning som har verkat i Göteborg och västra Sverige i 20 år. Genom att välja oss får ni en enda entreprenör som kan ta hand om brandskydd, ljudtätningar och fogning för ert projekt.

Brandtätning

Vi brandtätar installationsgenomföringar i brandcellsgränser för att hålla samma brandmotstånd som själva brandcellsgränsen. Vi anpassar val av tätning och produkt efter vilken typ av installation som går igenom hålet, vilken brandklass som krävs, vilka krav som finns på ljudisolering, m.m. Vanliga brandklasser är EI30, EI60 och EI90. Vi är ett certifierat brandtätningsföretag.
Läs mer om brandtätning

Brandskyddsmålning

Vi brandskyddsmålar stålkonstruktioner med svällande brandskyddsfärg för att uppnå fastställt brandmotstånd. Att brandskyddsmåla ger ett estetiskt tilltalande resultat för synliga ståldelar. Vi anpassar mängen färg som appliceras efter brandklass, nyttjandegrad och godstjocklek. Vanliga brandklasser är R30, R60 och R90.
Läs mer om brandskyddsmålning

Brandisolering

Vi brandisolerar stålkonstruktioner för att de ska bibehålla sin bärkraft när de utsätts för höga temperaturer. Här använder vi antingen isolering med stenull eller monterar Promatect. Val av isolering anpassas efter brandklass, nyttjandegrad och godstjocklek. Vanliga brandklasser är R30, R60 och R90.
Läs mer om brandisolering

Ljudtätning

Vi utför ljudtätningar av byggnader för att uppfylla aktuella ljudkrav. Vi anpassar metod för ljudtätningen efter den specifika miljön samt estetiska krav. Byggnaders ljudkrav blir en allt viktigare del för att minska bullernivån.
Läs mer om ljudtätning

Fogning

Även om vårt namn syftar på brandtätning utför vi många fler tjänster än så. Vi är en auktoriserad fogentreprenör och har utfört fogarbeten i många år. Vi utför all typ av fogning, både synlig som ej synlig, på byggnadsdelar och i våtutrymmen. Fogen anpassas efter de förutsättningar som råder i er specifika miljö. Det material vi använder oss av uppfyller hållbarhets- och miljökrav enligt aktuella miljöbedömningssystem.
Läs mer om fogning

Betonginjektering

Vi utför betonginjekteringsarbeten för att täta betongkonstruktioner där sprickbildning och vätskeläckage uppstått. Sprickor i betong och vätskeläckage kan orsaka problem som minskad hållfasthet och urlakning. Vi använder miljögodkända medel för att försegla sprickorna.
Läs mer om betonginjektering

Kolfiberförstärkning

Vi förstärker konstruktioner med kolfiber som är lätt, tunt och starkt. Ett tre mm epoxylimmat skikt ger samma draghållfasthet som en 18 cm stålbalk.
Läs mer om kolfiberförstärkning