Betonginjektering

Vi utför betonginjekteringsarbeten för att täta betongkonstruktioner där sprickbildning och vätskeläckage uppstått. Sprickor i betong och vätskeläckage kan orsaka problem som minskad hållfasthet och urlakning. Vi använder miljögodkända medel för att försegla sprickorna.

Kan vi hjälpa dig?

Har du ett projekt i behov av betonginjektering är vi rätt val av entreprenör. Vi har injekterat i Göteborg och västra Sverige sedan 1998. Som helhetsentreprenör inom passivt brandskydd och fogning kan vi ta hand om brandskydd, ljudtätningar och fogning för ert projekt.

Kontakta oss