Brandisolering

Vi brandisolerar stålkonstruktioner för att de ska bibehålla sin bärkraft när de utsätts för höga temperaturer. Här använder vi antingen isolering med stenull eller monterar Promatect. Val av isolering anpassas efter brandklass, nyttjandegrad och godstjocklek. Vanliga brandklasser är R30, R60 och R90.

Kan vi hjälpa dig?

Har du ett projekt i behov av brandisolering är vi rätt val av entreprenör. Vi har brandisolerat i Göteborg och västra Sverige sedan 1998. Som helhetsentreprenör inom passivt brandskydd och fogning kan vi ta hand om brandskydd, ljudtätningar och fogning för ert projekt.

Kontakta oss