Brandtätning

Vi brandtätar installationsgenomföringar i brandcellsgränser för att hålla samma brandmotstånd som själva brandcellsgränsen. Vi anpassar val av tätning och produkt efter vilken typ av installation som går igenom hålet, vilken brandklass som krävs, vilka krav som finns på ljudisolering, m.m. Vanliga brandklasser är EI30, EI60 och EI90. Vi är en certifierad brandtätningsentreprenör.

Kan vi hjälpa dig?

Har du ett projekt i behov av brandtätning är vi rätt val av entreprenör. Vi har brandtätat i Göteborg och västra Sverige sedan 1998. Som helhetsentreprenör inom passivt brandskydd och fogning kan vi ta hand om brandskydd, ljudtätningar och fogning för ert projekt.

Kontakta oss