Fogning

Även om vårt namn syftar på brandtätning utför vi många fler tjänster än så. Vi är en auktoriserad fogentreprenör och har utfört fogarbeten i många år. Vi utför all typ av fogning, både synlig som ej synlig, på byggnadsdelar och i våtutrymmen. Fogen anpassas efter de förutsättningar som råder i er specifika miljö. Det material vi använder oss av uppfyller hållbarhets- och miljökrav enligt aktuella miljöbedömningssystem.

Kan vi hjälpa dig?

Har du ett projekt i behov av fogning är vi rätt val av entreprenör. Vi har fogat i Göteborg och västra Sverige sedan 1998. Som helhetsentreprenör inom passivt brandskydd och fogning kan vi ta hand om brandskydd, ljudtätningar och fogning för ert projekt.

Kontakta oss