Ljudtätning

Vi utför ljudtätningar av byggnader för att uppfylla aktuella ljudkrav. Vi anpassar metod för ljudtätningen efter den specifika miljön samt estetiska krav. Byggnaders ljudkrav blir en allt viktigare del för att minska bullernivån.

Kan vi hjälpa dig?

Har du ett projekt i behov av ljudtätning är vi rätt val av entreprenör. Vi har ljudtätat i Göteborg och västra Sverige sedan 1998. Som helhetsentreprenör inom passivt brandskydd och fogning kan vi ta hand om brandskydd, ljudtätningar och fogning för ert projekt.

Kontakta oss