Vi utför allt inom passivt brandskydd och fogning

i Göteborg och Västra Sverige sedan 1998

Allt inom passivt brandskydd och fogning

Över 25 års erfarenhet
Digitala egenkontroller
Medlem i Byggföretagen
ID06
Nordiskt Tillväxtcertifikat
ID06 för sund konkurrens genom transparensByggföretagen
Vi är en entreprenör inom passivt brandskydd och fogning som har utfört uppdrag i Göteborg och Västra Sverige i över 25 år. Vi tror på långvariga samarbeten där ni som kunder känner er trygga att anlita oss om och om och om och om igen.
BC bil uppställd framför Kineum i Göteborg
Genom att välja oss får ni en enda entreprenör som kan ta hand om det passiva brandskyddet, ljudtätningar och fogning för ert projekt. Vi har lång erfarenhet inom branschen och sitter på stor kunskap. Vi vet hur de olika momenten ska utföras i er specifika miljö och vilka produkter som ger bäst resultat vad gäller miljö, prestanda och pris.

Med vårt säte i Göteborg täcker vi in projekt i hela Västra Sverige. Vårt härliga team är specialister och utbildas regelbundet för att ständigt utvecklas.

Säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Vi har som krav att certifiera alla i vårt team i Heta Arbeten, lift, fallskydd och HLR. Alla våra montörer har ID06 för att främja sund konkurrens och skapa tryggare och säkrare arbetsplatser.

Vad kan vi hjälpa er med?

Brandtätning

Vi brandtätar installationsgenomföringar i brandcellsgränser för att hålla samma brandmotstånd som själva brandcellsgränsen. Vi anpassar val av tätning och produkt efter vilken typ av installation som går igenom hålet, vilken brandklass som krävs, vilka krav som finns på ljudisolering, m.m. Vanliga brandklasser är EI30, EI60 och EI90. Vi är ett certifierat brandtätningsföretag.

Fogning

Även om vårt namn syftar på brandtätning utför vi många fler tjänster än så. Vi är en erfaren fogentreprenör och har utfört fogarbeten i många år. Vi utför all typ av fogning, både synlig som ej synlig, på byggnadsdelar och i våtutrymmen. Fogen anpassas efter de förutsättningar som råder i er specifika miljö. Det material vi använder oss av uppfyller hållbarhets- och miljökrav enligt aktuella miljöbedömningssystem.

Brandskyddsmålning

Vi brandskyddsmålar stålkonstruktioner med svällande brandskyddsfärg för att uppnå fastställt brandmotstånd. Att brandskyddsmåla ger ett estetiskt tilltalande resultat för synliga ståldelar. Vi anpassar mängen färg som appliceras efter brandklass, nyttjandegrad och godstjocklek. Vanliga brandklasser är R30, R60 och R90.

Ljudtätning

Vi utför ljudtätningar av byggnader för att uppfylla aktuella ljudkrav. Vi anpassar metod för ljudtätningen efter den specifika miljön samt estetiska krav. Byggnaders ljudkrav blir en allt viktigare del för att minska bullernivån.

Brandisolering

Vi brandisolerar stålkonstruktioner för att de ska bibehålla sin bärkraft när de utsätts för höga temperaturer. Här använder vi antingen isolering med stenull eller monterar Promatect. Val av isolering anpassas efter brandklass, nyttjandegrad och godstjocklek. Vanliga brandklasser är R30, R60 och R90.

Kolfiberförstärkning

Vi förstärker konstruktioner med kolfiber som är lätt, tunt och starkt. Ett tre mm epoxylimmat skikt ger samma draghållfasthet som en 18 cm stålbalk.