Proffs på i snart 20 år!

Proffs på brandskydd i snart 20 år!

Vi är en helhetsleverantör inom brandskydd och utför brandtätning, brandskyddsmålning, brandisolering, Promatectinklädnad, fogning, betonginjektering och kolfiberförstärkning. Vi sticker gärna ut hakan och kallar oss proffs på brandskydd, för det är precis vad vi är. I snart 20 år har vi sett till att serva våra kunder med stor kunskap och välprövade produkter till rätt pris. Vi har koll på gällande regler och vet hur brandskydd ska utföras för att bli godkänt och hålla branschens högt ställda krav. Det ger en trygg känsla för våra kunder men framförallt ger det trygghet till alla som vistas i byggnader där vi haft entreprenad för brandskydd. Med vårt säte i Göteborg tar vi hand om entreprenader i hela västra Sverige.

Vår produktportfölj väljs med största omsorg. De produkter vi använder ska ha högsta kvalitet och miljömedvetenhet till ett bra pris. Vi samarbetar med väletablerade leverantörer som lägger stor vikt vid att ta fram högkvalitativa och väldokumenterade produkter. Kombinationen av att använda bra produkter som monteras av vår utbildade personal gör att vi med säkerhet kan garantera väl utförda uppdrag och brandsäkra byggnader.

Alla våra montörer har ID06 för att främja sund konkurrens och skapa tryggare och säkrare arbetsplatser. Vi tar säkerhet för våra medarbetare på största allvar och ser till att alla har aktuella certifieringar i för branschen nödvändiga utbildningar som Heta Arbeten, lift och fallskydd.

HETA ARBETEN

LIFT

FALLSKYDD

Brandtätning

Installationsgenomföringar i brandcellsgränser tätas för att hålla samma brandmotstånd som själva brandcellsgränsen. Vi anpassar val av tätning och produkt efter vilken typ av installation som går igenom hålet, vilken brandklass som krävs, vilka krav som finns på ljudisolering, m.m. Vi är certifierade inom brandtätning.

Brandskydd stålkonstruktioner

Stålkonstruktioner brandskyddsmålas eller brandisoleras för att bibehålla sin bärkraft när den utsätts för höga temperaturer. Val av skydd anpassas efter krav som ställs på brandmotstånd och estetik.

Fogning

Olika förutsättningar kräver olika fogar. Vi utför alla typer av fogningsarbeten och har full koll på att de produkter vi använder uppfyller både hållbarhetskrav och aktuella miljökrav. Vi är certifierade inom fogning.

Betonginjektering

Vi utför betonginjekteringsarbeten för att täta betongkonstruktioner där sprickbildning och vätskeläckage uppstått. Sprickor i betong och vätskeläckage kan orsaka problem som minskad hållfasthet och urlakning. Vi använder miljögodkända medel för att försegla sprickorna.

Kolfiberförstärkning

Vi förstärker konstruktioner med kolfiber som är lätt, tunt och starkt. Ett tre mm epoxylimmat skikt ger samma draghållfasthet som en 18 cm stålbalk.

Brandskydd på Origohuset

Origohuset

BRA Bygg AB

BRA Bygg AB står för tillbyggnationen på Origohuset i Billdal som omfattar cirka 30 000 kvadratmeter. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandskyddet där vi kommer att utföra brandtätning, brandisolering, montering av Promatect och brandskyddsmålning.

Brandskydd på Humanisten

Humanisten

NCC Sverige AB

NCC Sverige AB ska bygga nya Humanisten i Göteborg. Byggnationen omfattar cirka 16 600 kvadratmeter som ska stå klart i december 2019. Vi har fått uppdraget att utföra allt brandskydd som innebär brandtätning, brandisolering, montering av Promatect samt brandskyddsmålning.

Brandskydd på Nya Regionens Hus

Nya Regionens Hus i Göteborg

Skanska Sverige AB

Skanska ska bygga nya Regionens Hus i Göteborg samt intilliggande byggnader och vi har fått uppdraget att utföra brandtätning, brandskyddsmålning, brandisolering och ljudtätning på de dryga 30.000 kvadratmeterna. Bygget väntas stå färdigt för inflyttning våren 2019.

Se fler projekt
 

Följ oss

Följ oss på sociala medier för att se vad vi har för oss. Nedan ser du det senaste vi lagt upp på Instagram.

Trygg leverantör av brandskydd

Behöver ni hjälp med brandskydd är ni välkomna att kontakta oss. Vi besitter stor kunskap och kan hjälpa er att planera ert brandskydd på bästa sätt.

Kontakta oss