Ljudtätning

Vi utför ljudtätningar av byggnader för att uppfylla aktuella ljudkrav. Vi anpassar metod för ljudtätningen efter den specifika miljön samt estetiska krav. Byggnaders ljudkrav blir en allt viktigare del för att minska bullernivån.

Kan vi hjälpa er?

Har ni ett projekt i behov av ljudtätning är vi rätt val av entreprenör. Vi har ljudtätat i Göteborg och Västra Sverige sedan 1998.
Kontakta oss
Joel ljudtätar genomföringarRobert ljudtätar genomföringar