bcdok

Välkommen till en härlig värld med digital dokumentation och egenkontroller. Alltid tillgänglig när ni behöver den och helt kostnadsfritt för våra kunder.
Till inloggningssidan för bcdok
bcdok är vår egenutvecklade applikation för dokumentation och egenkontroller. Vi har fått mycket beröm får våra välskötta pärmar och våra tydliga egenkontroller. Allt detta har vi fört över till vår applikation och gjort det ännu bättre. All dokumentation går att exportera till PDF.

Processen går till som så att vi får A och K-ritningar som vi kan lägga upp i applikationen. Projektet registreras och de som ska få tillgång till projektet i bcdok läggs till. Det går att lägga till ett obegränsat antal till projektet och även externa konsulter som brandingenjörer eller fastighetsägare.

Vi kan även ge UE åtkomst till sina respektive områden i bcdok. De ser då bara de arbeten vi utfört för just dem
bcdok logotypen på en bildskärm som står på ett skrivbord

Hur fungerar det?

Vi delar upp varje projekt i två flikar; "1. Brandtätning" och "2. Brandskydd konstruktion"

Flikar i bcdok för brandtätning och brandskydd kontruktion

Vårt arbete dokumenteras genom att sätta en markör på en ritning för att visa vart arbetet utförts.

Exempel på markörer satta på en ritning i bcdok

Varje markör specificeras med detaljer som gällande brandkrav, brandskyddssystem, status på arbetet, utförande montör, osv. Bilder kan också kopplas till varje markör som är väldigt användbart speciellt när brandskyddet byggs in eller är svårt att se.

Specifikation av markörer i bcdokEn bifogad bild till en markör i bcdok

Allteftersom vi dokumenterar vårt arbete kopplas automatiskt aktuell produktdokumentation till projektet och kan hittas under fliken "Projektdokument".

Produktdokument kopplade till markörer i bcdok

Under den sista fliken "3. Övriga" laddar vi upp intyg, drift- och underhållsinstruktioner, kontrollprogram, arbetsberedning, miljö- och kvalitetsplan, m.m. Med andra ord samlas all tänkbar projektdokumentation på en och samma plats.

Egenkontrollerna kan lätt exporteras till PDF för att sedan arkiveras på valfri plats.