Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning är en del av det passiva brandskyddet. Vi brandskyddsmålar bärande stål- och träkonstruktioner. Vi flamskyddar också ytskikt i trämaterial som tak och väggar.

Stålkonstruktioner

Varje stålprofil i en byggnad har en kritisk temperatur. När denna temperatur passeras vid en brand kommer stålprofilen att förlora sin bärförmåga och kollapsa.

Vi brandskyddsmålar stålkonstruktioner med brandskyddsfärg som isolerar stålet genom att svälla upp till ett tjockt skumskikt om det skulle börja brinna. Detta fördröjer tiden det tar för stålprofilen att uppnå sin kritiska temperatur och de som eventuellt befinner sig i byggnaden får tid på sig att ta sig ut i säkerhet.

Brandskyddsfärgerna vi använder applicerar vi vanligtvis med en färgspruta som ger ett jämnt och fint resultat. Den vanligaste brandskyddsfärgen vi använder Protega Steel 1001 är helt vattenbaserad och tillverkas här i Sverige. Brandskyddsfärgen är vit men kan täckmålas i önskad kulör med en kompatibel täckfärg.

Mängden brandskyddsfärg som vi behöver applicera beror på faktorer som föreskrivet brandmotstånd, kritiska temperaturen och vilken profiltyp som ska målas.

När vi utför vårt arbete dokumenterar vi detta digitalt i vår egenutvecklade applikation bcdok. Där samlar vi egenkontroller, giltiga certifikat för använda brandskyddssystem, prestanda- och säkerhetsdatablad, m.m.

Träkonstruktioner och ytskikt

När en trästomme i en byggnad utsätts för brand startar en förkolningsprocess som reducerar bärförmågan. Vi brandskyddsmålar träkonstruktionen med en brandskyddsfärg för att fördröja denna process. Vid en brand så sväller brandskyddsfärgen upp och bildar ett skyddande lager som isolerar trästommen mot branden.

Mängden brandskyddsfärg som vi behöver applicera beror på faktorer som föreskrivet brandmotstånd, kritiska temperaturen och dimensionerna på trästommen som ska målas.

Vi brandskyddsmålar eller flamskyddar också ytskikt i trämaterial som tak och väggar för att motverka brandspridning och rökutveckling inom en brandcell.

När vi utför vårt arbete dokumenterar vi detta digitalt i vår egenutvecklade applikation bcdok. Där samlar vi egenkontroller, giltiga certifikat för använda brandskyddssystem, prestanda- och säkerhetsdatablad, m.m.

Kan vi hjälpa er?

Har ni ett projekt i behov av brandskyddsmålning är vi rätt val av entreprenör. Vi har brandskyddsmålat i Göteborg och Västra Sverige sedan 1998.
Kontakta oss
Brandprov på brandskyddsfärg där färgen svällt för att skydda ståletFilip brandskyddsmålar balkar