Brandisolering

Varje stålprofil i en byggnad har en kritisk temperatur. När denna temperatur passeras vid en brand kommer stålprofilen att förlora sin bärförmåga och kollapsa.

Brandisolering är en del av det passiva brandskyddet. Vi brandisolerar stålkonstruktioner med icke brännbara skivor av stenull eller kalciumsilikat. Detta fördröjer tiden det tar för stålprofilen att uppnå sin kritiska temperatur och de som eventuellt befinner sig i byggnaden får tid på sig att ta sig ut i säkerhet.

Brandskivor av stenull som Rockwool Conlit är en kostnadseffektiv metod för att uppnå gällande brandkrav. Om stål som ska vara synligt brandskyddas med stenull kan den med fördel täckas med ett lager gips eller liknande. Vi monterar oftast stenullsskivorna med svetsstift.

Brandskivor av kalciumsilikat som PROMATECT är en lite kostsammare metod för att brandskydda stålståmmen. Fördelen är att skivorna har en yta som gipsskivor och kan efter montage spacklas och målas utan att behöva täckas med ytterligare gipsskivor. Vi monterar oftast skivorna genom att skjuta fast dem i stålet med spik.

Båda typer av skivor kan monteras under hela byggförloppet och tål att utsättas för fukt och regn.

Vilken tjocklek på skiva som vi behöver montera beror på faktorer som föreskrivet brandmotstånd, kritiska temperaturen och vilken profiltyp som ska skyddas.

När vi utför vårt arbete dokumenterar vi detta digitalt i vår egenutvecklade applikation bcdok. Där samlar vi egenkontroller, giltiga certifikat för använda brandskyddssystem, prestanda- och säkerhetsdatablad, m.m.

Kan vi hjälpa er?

Har ni ett projekt i behov av brandisolering är vi rätt val av entreprenör. Vi har brandisolerat i Göteborg och Västra Sverige sedan 1998.
Kontakta oss
Brandisolering av balkar utomhusEn kollega som utför brandisolering på stålbalkar