Brandtätning

Brandtätning är en del av det passiva brandskyddet och förhindrar eller begränsar spridning vid brand och ser till att säkra utrymningsvägar så att de som eventuellt befinner sig i byggnaden ska kunna ta sig ut i säkerhet.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla byggnader delas in i brandceller som ska vara utformade för att skapa ett tillfredsställande skydd mot spridning av brand och rökgas. När en montör bryter brandcellen med genomföringar av till exempel elkablar, plaströr, metallrör och ventilation måste brandmotståndet återställas. Detta gör vi genom att brandtäta genomföringarna.

Vi arbetar med olika certifierade system för brandtätning. Vilket system vi väljer beror på tätningens funktionskrav, projektets krav på miljö och hållbarhet och om projektet ska uppnå specifika certifieringar som till exempel Miljöbyggnad, BREEAM och Svanen. Vi undviker att arbeta med produkter som inte har en accepterad nivå i Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

När vi utför vårt arbete dokumenterar vi detta digitalt i vår egenutvecklade applikation bcdok. Där samlar vi egenkontroller, giltiga certifikat för använda brandskyddssystem, prestanda- och säkerhetsdatablad, m.m.

Kan vi hjälpa er?

Har ni ett projekt i behov av brandtätning är vi rätt val av entreprenör. Vi har brandtätat i Göteborg och Västra Sverige sedan 1998.
Kontakta oss
Ventilationsrör som brandtätats med skiva och fogMax brandtätar ventilationsgenomföringar