BetongInjektering

Vi utför betonginjekteringsarbeten för att täta betongkonstruktioner där sprickbildning och vätskeläckage uppstått. Sprickor i betong och vätskeläckage kan orsaka problem som minskad hållfasthet och urlakning. Vi använder miljögodkända medel för att försegla sprickorna.

Kan vi hjälpa er?

Har ni ett projekt i behov av betonginjektering är vi rätt val av entreprenör. Vi har betonginjekterat i Göteborg och Västra Sverige sedan 1998.
Kontakta oss
Betonggolv där vi utför betonginjekteringBetonggolv där vi utför injektering