Åbybadet

Åby Arenastad behöver moderniseras och en etapp är Nya Åbybadet som beräknas stå klart årsskiftet 2022/2023. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandtätning, ljudtätning och brandskydd av stålstomme.
Kund
Vestia Construction Group AB
Tjänster
brandtätning, ljudtätning, brandisolering, brandskyddsmålning
Projektstart
2021
Åbybadet