Bräckeskolan

Bräckeskolan i Göteborg behöver bli större och därför kommer skolan att utökas med en ny skolbyggnad. När den nya byggnaden står klar kommer de nuvarande lokalerna att renoveras. På sikt ska skolan rymma 720 elever. Byggfokus står för byggnationen av den nya skolbyggnaden och vi har fått i uppdrag att brandskydda stålstommen, brandtäta och finfoga.
Kund
Byggfokus Entreprenad AB
Tjänster
brandskyddsmålning, brandisolering, brandtätning, ljudtätning, finfogning
Projektstart
2023
Bräckeskolan