Brf Spanjoletten 2

På uppdrag av HSB Göteborg ska NCC bygga Brf Spanjoletten 2 i Majorna. Det är en del av det nya bostadsområdet Fixfabriken. När bygget står klart kommer det att rymma 141 lägenheter fördelat på fem trapphus på mellan två och tretton våningar. Byggnationen beräknas starta i mitten av april 2022 och förväntas vara färdigställt första kvartalet 2025. Vi har fått i uppdrag att utföra brandtätning, ljudtätning, brandskydd av stålstomme och finfogning.
Kund
NCC Sverige AB
Tjänster
brandtätning, ljudtätning, brandisolering, brandskyddsmålning, finfogning
Projektstart
2022
Brf Spanjoletten 2