Chalmers TRACK

Vi har fått i uppdrag av Tommy Byggare att brandskydda projektet Chalmers TRACK och studentverkstäder. Arbetet är redan igång och allt ska stå klart till jul i år.
Kund
Tommy Byggare AB
Tjänster
brandinklädnad, brandisolering, brandskyddsmålning, brandtätning
Projektstart
2021
Chalmers TRACK